ПУ „Паисий Хилендарски“

Биологически факултет
ул. „Тодор самодумов“ №2
гр. Пловдив 4000

За контакти и въпроси:
Секретар на Биологически факултет: bio_secretary@uni-plovdiv.bg, тел. 032 261 566

Доц. д-р. Веселин Баев, Биоинформатика, vebaev@plantgene.eu, тел. 023 261 560